• Przemysł mięsny

    Przemysł mięsny

    maszyny do produkcji gotowych

    wyrobów mięsnych

  • DTE

    DTE

    Systemy przemysłowego

    chłodzenia

  • Numafa

    Numafa

    myjki przemysłowe

  • BIS Vakuumtechnik GmbH

    BIS Vakuumtechnik GmbH

    Systemy centralnej próżni

  • Maxitech

    Maxitech

    Systemy postępowania z żywym ptakiem

  • Wenger

    Wenger

    Produkcja suchej karmy
    dla zwierząt domowych

  • FLU-ACE ®

    FLU-ACE ®

    Kondensujący system
    odzysku ciepła

  • Odwadniacze GEM ®

    Odwadniacze GEM ®

    Bezobsługowe, opatentowane
    odwadniacze parowe